تبلیغات
دوستت دارم های من ... - هیس...
تا شقایق هست زندگی باید کرد ...

هیس...

پنجشنبه 24 فروردین 1391 02:48 ق.ظ

نویسنده : عماد وشاحی
ارسال شده در: شعر نو - دفتر آرام ،

   در درونم چند چیزند که میخواهم بگویم
   عاشقان گوش کنند
   از قلب
   که چون پاره پاره گبر جنگجوییست به نخ قلاب و لرزان از نسیمی
   و گر بینی بگویی ببر بنگال به چنگش کرده
   لیکن ای سنگدلان
   این پاره ی جور
   همچنان دریاییست
   و عشق
   درنده کتاب درس مردانگی و سنگ شدن
   جوینده چو ماری در هوای نفس و شریانهای جان
   خونین کند هستی را
   جریانهایشان
   اشک
   خسته از تمنای به چشم
   چشم از تمنای به دل
   کان چاکِ چاک است ز عشق
   که به گوشه ای میخندد
   و روح
   بر سر کرایه خانه در دل با عشق
   در نزاع است همیشه
   و دلِ ساده ما
   عشق خوشرنگ که دید
   روح خود درو دمید و روح را
   آواره و سرگردان به زندانی فکنده و فروخت
   قیمت مرگ در آینده ی دور
   آنچه دل نمیداند به هنگامه عشق
   ارزشهاست
   و کور است و کر و نفهم
   بر واژه تلخ و تاریک و مخوفی چون
   خیانت
   و تمام
   باید همه دلبستن
   تقدیر چنین است مگریید رفیقان
   اصحاب ایزد ماییم
   و تپش
   چندبار افتاد از
   چند پنجه را کشیدی به دست
   تا مگر تپش نیفتد باز از
   از غضب
   چند پیچیدی به هم
   مسخِ فریاد شده چند چنین هیس شدی
   که به زنجیر ز فک تا سر شدی
   مثل دلقکهای پیر پرچروک خشمناکان نقش در صورت شدی
   که خواب
   کابوس آرد و بیخوابی
   عین کابوس شود دریابی
   که فراری نیست ای عزیزِ دل
   تو شکستی
   در عشق شکستی


   دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391 01:53 ق.ظ