تبلیغات
دوستت دارم های من ... - پخش
تا شقایق هست زندگی باید کرد ...

پخش

دوشنبه 8 اسفند 1390 01:24 ق.ظ

نویسنده : عماد وشاحی
ارسال شده در: شعر نو - دفتر آرام ،

   من همان پخشم از ورای نیستن
   درهم چگالیده ی تو
   و چکیده ی قدت که کوتاهم
   در خمالوده ی ابهامِ من
   که لگد بر هستنم را خوشحالی
   چنان پخشم از تو بر زمین آرامِ قدمهایت
   تکه تکه کردیَم مرا چرا آخر
   مریضی تو مگر ...
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 8 اسفند 1390 11:37 ق.ظ